Ryggskole

Vår ryggskole er kognitivt terapibasert som er oppbygd i tre deler:

  1. Informasjon og undervisning
  2. Trening i grupper, samt mestringsøvelser i hjemmet
  3. Individuell samtale og oppfølging med eget treningsprogram til utførelse hjemme.

Deltagerne vil først bli møtt med en individuell undersøkelse og forventningsavstemning. Her kartlegges behov og funksjonsnivå. Videre undervises det i smertemestring, kroppens oppbygning og hvordan man skal takle ryggsmerter i hverdagen. Samtidig rettes det fokus på trening i grupper, og individuell oppfølging med eget tilrettelagt treningsprogram som gjøres hjemme. Selve ryggskolen foregår over en intensiv periode på 14 dager.

Ryggskole passer for:

  • Personer med langvarig ryggplager
  • Personer som stadig kjenner ryggsmerter fra og til
  • Personer med svak muskulatur i ryggen
  • Personer som ikke selv klarer å komme i gang med ryggtrening

Vi har også egne grupper med ukentlig ryggtrening, uavhengig av ryggskolen.

Ta kontakt ved spørsmål eller påmelding til ryggskole / ryggtrening.