Priser

  • Diagnostisk ultralyd: 850,-
  • Idrettsmedisinsk undersøkelse/første konsultasjon: 850,-
  • Videre behandling m/ultralyd etter første konsultasjon: 850,-
  • Videre behandling etter første konsultasjon: 600,-
  • Kiropraktor første konsultasjon (40 min.): 650,-
  • Videre oppfølgning fra kiropraktor (20 min.): 480,-