Vi er godkjent behandlingsted

Betaler du idrettslisens i din idrett?

Stoa Idrettsmedisin & Opptrening er en av få klinikker på Sørlandet som er godkjent behandlingsklinikk gjennom idrettens skadetelefon.

Dette innebærer at du kan få dekket dine utgifter til undersøkelse og behandling hos oss, ved bruk av idrettslisensen. Dette gjelder også ved bruk av ultralyd i undersøkelsen.

Mange betaler lisens uten å vite hva det innebærer

Fra og med man er 13 år betaler alle lisens i de ulike idrettsgrenene. Lisensen er en forsikring som dekker for ulike skader og ulykker som måtte skje i forbindelse med idretten. Hver idrettsgren har ulik dekningsgrad i lisensen. Det som er likt for alle, er at man får dekket fysikalsk medisin / fysikalsk behandling.

Registrering av skade gjøres enkelt

Informasjon om dekningsgrad og registrering av skade gjøres enkelt via skadetelefonen tlf: 02033, eller via nettsiden www.idrettshelse.no.

Har du, ditt barn eller noen i familiene en skade som er kommet i forbindelse med idrett? Kontakt oss, så hjelper vi deg videre.