Gravide

Vi tilbyr oppfølging med undervisning/informasjon og gruppetrening til gravide før og etter svangerskap. Fokus er læring om rygg, hofte og bekkenets oppbygning og dens muskulatur, samt forståelsen av hvordan riktig ergonomi kan bedre hverdagen ved eventuelle plager under selve graviditeten.

Det er viktig at den gravide forstår betydningen av å styrke denne regionen for å unngå plager underveis, og etter svangerskapet.

Et samarbeid med ernæringsfysiologen kan også være aktuelt. Vår ernæringsfysiolog holder blant annet egne kurs i hvordan man lager barnemat fra bunnen.

Interessert? Kontakt oss for spørsmål og påmelding.